Kosár

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.Adatkezelő
Neve: Fotocopy Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Lomb u. 31/b
Adatkezelő képviselője: Bencze Ferenc
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@fotocopy.hu
 
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.
 
2.Adatkezelés célja
 
2.1Szolgáltatás(ok) nyújtása szerződött Partnerek számára regisztrációval:
 
Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, Webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, teljesítése.  kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés. Szervíz szolgáltatás, Szolgáltatások kezelése Franchise partneren keresztül. Korábbi vásárlások nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:
 • Felhasználó név
 • Jelszó
 • IP cím
 • Név
 • Állandó lakcím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító
 Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Hozzájárulás visszavonásáig
 
2.2Szolgáltatás(ok) nyújtása szerződött Partnerek számára regisztráció nélkül vagy a Adatkezelő Boltjaiban
A vevő adatainak, jogi személy esetében a kapcsolattartó adatainak kezelése a webáruházban vagy bolti vásárlás során, A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése. Szervíz szolgáltatás
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre:
 • Név
 • Állandó lakcím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Ip cím (Csak web)
 • Egyedi azonosító
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Hozzájárulás visszavonásáig
 
2.3Ajánlatkérés kezelése
Az Adatkezelő központi e-mail címére vagy valamely kolléga személyes e-mail címére érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása
A kezelt adatok köre:
 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Az ajánlatkérést beérkezését követő 1. évet követő első március utolsó munkanapja.
 
2.4Megrendelés Kezelés
Megrendelések nyilvántartása a szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsításáig
Adatkezelés jogalapja: Szerződés
A kezelt adatok köre:
 • Felhasználó név
 • Jelszó
 • Ip cím
 • Név
 • Állandó lakcím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsításáig
 
2.5Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:
 • Név
 • Állandó lakcím
 • E-mail cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)
 • Egyedi azonosító
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: számla kiállításától számított 8 év
 
2.6Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára
 • új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 • ügyfélelégedettségi mérés
 • Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés
 • meghívás marketing rendezvényre
 • eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával. 
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre:
 • Név
 • Értesítési cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Felhasználó által megadott kiegészítő információk 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem vagy késve értesül az akciókról és új termékinformációkról
Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja 
 
2.7VIP csoport nyilvántartása kezelése
 • A vásárlás nyilvántartása
 • Egyedi kedvezmények nyújtása
 • Születésnapi ajándékkupon biztosítása
eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával.
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Az érintett írásban, e-mailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre:
 • Név
 • Értesítési cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Tagság kezdetének dátuma
 • Felhasználó által megadott kiegészítő információk
 • Születési dátum 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: kedvezmények igánybevételének meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig
 
2.8Megrendelések kiszállítása
 • Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás
 • Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás 
Adatkezelés jogalapja természetes személyek esetében: Szerződés – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani
 
Adatkezelés jogalapja jogi személyek eseténben: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani
Adatok forrása: A megrendelést leadó jogi személy közlése alapján
A kezelt adatok köre:
 • Név
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja
 
2.9Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése
A Adatkezelő bolthálózatában üzemeltett bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás
A kezelt adatok köre:
 • Aláírás 
3.Érintettek köre
A www.fcmarket.hu weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek valamint a Adatkezelő boltjaiban vásárló vagy a csomagpont szolgáltatást igénybe vevő természetes és a jogi személyek.
 
4.Gyermekek
A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
 
5.Az adatkezelés időtartama
 • Törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő
 • Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8 év elteltével
 • Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 • Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig 
6.Kötelezően megadandó adatok köre
Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.
 
7.Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, vállalatirányítási rendszer üzemeltető, könyvelési szolgáltatók.
 
8.Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megismert adatokat az adatkezelő a 7.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.
 
Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1 évig tárol.
 
8.1Kiszállítás vizsgálata
A rendszer működési logikája: A rendelt áru méretétől és a szállítási címtől függően más futárszolgálattal teljesíti a szállítási igényt a Adatkezelő.
Az automata döntéshozatal következménye az Érintettre:
Bizonyos szolgáltatások igénybevételénél nem választhat a Futárszolgálatok közül.
 
8.2Ingyenes szállítás
A rendszer működési logikája: A szerződési feltételekben meghatározott összeg fölött ingyenes a szállítás.
Az automata döntéshozatal következménye az Érintettre:
A személyes adatok kezelésére nincs hatással a automatizmus.
 
9.Az érintettek jogai
 
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását, 
Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.
 
9.1A tájékoztatás költsége
 
A Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.
9.2Tájékoztatás megtagadása
 
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Adatkezelő, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
 
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha
 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.
9.3Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben a Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.
 
10.Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.
 
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
 
 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
 
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
 
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
 
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.
 
11.Cookie-k (sütik) kezelésének szabályzata
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 
11.1Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
11.2Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
11.3Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
11.4Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
11.5Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
c_i session: felhasználónév, e-mail cím - azonosításhoz a belépésnél  - 2 óránként törlődik, 5 percenként frissül,
utolsó megtekintett termékek: 10 év után törlődik,
chates username: 10 év után törlődik,
kedvenc termékek: 10 év után törlődik,
php session id: böngésző bezárásával törlődik.
11.6Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
11.7Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
11.8Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 
12.Google Analytics
A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
13.Google Adwords
A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.
 
14.Facebook
A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő minta a facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása.
A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek.
 
15.Böngészők cookie kezelése
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
 
Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
 
Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
 
16.Alkalmazott jogszabályok 
 
Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infotörvény”),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”). 
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról 
17.Jogorvoslat
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
 
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,
 
Budapest, 2020.08.26.
 
Utoljára megtekintve